Attention

COVID-19 : Conditions d'accès à la maison communale

Aller au contenu. | Aller à la navigation

Navigation

Navigation
Menu de navigation
Vous êtes ici : Accueil / Chaumont-Gistoux in het Nederlands / De dorpen en hun geschiedenis

De dorpen en hun geschiedenis

  • Bonlez

Bonlez bevindt zich in de prachtige dalen van de Train en de Glabais. Het was vroeger een landbouw-streek, maar is nu vooral een woongebied, in een heuvelachtig en licht-bebost gebied op zandige leemgronden. Het hoogste punt bevindt zich in de velden van la Coquière op 140m.

Geschiedenis
Er woonden reeds mensen in het Brons-tijdperk, maar pas in de Middel-Eeuwen vinden we de eerste vermelding van dit dorp gelegen in het dal van de Train. Men sprak toen van 2 delen: Hoog- en Laag-Bonlez. Hoog-Bonlez bevond zich aan de zuidkant van het dorp, nabij de parochiekerk; Laag-Bonlez bevond zich rond het kasteel. De geschiedenis van dit Brabantse dorp hangt samen met die van de kasteelheren tot het begin van de 20ste eeuw. De abdij van Affligem bezat gronden in Bonlez tot en met de Franse Revolutie.

  • Chaumont-Gistoux

Ethymologie :

Chaumont: "calvus mons" (1031) = kale berg;

Gistoux: "gesteau" = zandige heuvel

Geschiedenis

Ook al woonden er al mensen in het neolitische tijdperk, toch is het pas in de Middel-Eeuwen dat Chaumont met het gehucht Gistoux voor het eerst worden vermeld in de geschiedenis. De Heerlijkheid Chaumont, was toegeëigend aan de abdij van St-Bavon van Gent, toen een prins-bisschop van Luik het schonk aan een van zijn vazallen; Lambert de Chaumont die voor het eerst vermeld werd in 1301.
In 1196 schenkt Erphon de Chaumont de kerk en de taksen die geheven werden door de Bisschop van Luik, aan de Abdij de Goede Hoop in Henegouwen. Verscheurd onder verschillende eigenaren (grote abdijen, landsheren), en onderworpen aan het toezicht van machtige rivalen (de hertogen van Brabant en prins-bisschoppen), ondergaat het dorp verschillende veranderingen. Chaumont, Luikse enclave op brabants grondgebied, blijft een leengebied van de Hertogen van Brabant tot 1795. Toen onze regionen door Frankrijk werden geannexeerd werden de statuten van Chaumont en zijn gehucht Gistoux samengebracht, tijdens de inlijving in het department van de Dijle. In 1830 worden we deel van Brabant. De huidige kasten van de gemeente komen van het huis van Lummen die in de 14de eeuw goederen bezat in Chaumont.

  • Corroy-le-Grand

Ethymologie:

Corroy-le-Grand: "Coratum magnum" (1441) – Conroye, Chastre-le-Bolle dict le Grandt (1571)
Vieusart: essart = ontgonnen veld, klaar om te bewerken.

Gelegen in een gebied met uiterst goede leemgrond, hebben Corroy-le-Grand en zijn gehucht Vieusart een landbouw-aspect behouden, ook al zien we hier, net als elders, ook al veel verkavelingen verschijnen.

Geschiedenis

Dit dorp werd voor het eerst in de geschiedenisboeken vermeld in 958 onder de naam Castre. Het kent een woelige geschiedenis doorheen de eeuwen.

In 1152 behoorde Corroy-le-Grand bij het kapittel St-Pieter van Luik. Deze verkocht het leen aan Charles de Rolly en Mevrouw Jeanne de Croÿ in 1601.

In 1705 wordt Jean-Nicolas de Beeckman, heer van Vieusart, eigenaar van het dorp. Het zijn de kasten van zijn familie die nu in Corroy-le-Grand staan.

In 1815, op de vooravond van de Slag van Waterloo, brak er een schermutseling los onder de troepen van luitenant-kolonel Ledebur, commandant van de Pruissische achterhoede, en de franse cavallerie Exelmans van het korps van Grouch. Deze laatsten trokken zich terug in de richting van Waterloo.

In de St.Etienne-kerk van Corroy-le-Grand, gebouwd in 1775, hangt een opvallend schilderij van Van den Heuvel, “De Aanbidding van de Wijzen”, geschilderd in 1640.

Je vindt er ook grafstenen van de families Beeckman en Rolly. De orgels zijn beschermd door de monumentenlijst.

De St.Martin-kerk van Vieusart, in neo-romaanse hybride stijl dateert van 1876.

  • Dion-Valmont

Ethymologie : "devona" (keltisch – goddelijke (rivier))

Dit charmante dorp heeft verschillende aangename plekjes, prachtige panorama’s, pittoreske hoekjes en oude boerderijen, stille getuigen van zijn historisch verleden.

Geschiedenis

Dion-le-Mont wordt reeds in 987 vernoemd bij een schenking van goederen aan de abdij van Gembloux waarbij een zekere Radon een honderd-tal bos- schenkt gelegen langs een waterweg, de Dion. Tot in 1623 behoudt de abdij het dorp als "Eigendom van God en de zon".

In 1815, de nacht voor de Slag van Waterloo, kamperen 30.000 soldaten van Von Bülow in “Tout Vent”, waar vroeger het “Land van Justitie” was en waar de galg zich bevond, en zij verwoestten het dorp.

Na 1623, werd de Heerschappij Dion-le-Mont achtereenvolgens verkocht aan Pierre Daems, jonkheer en wethouder van de stad Antwerpen, en later aan de families Gallo de Salamanca, d’Arberg en Beeckman Vieusart.

Dion-le-Mont fusioneert met Dion-le-Val in 1970 en samen vormen ze Dion-Valmont.

 

  • Longueville

Ethymologie: "longua et villa" (1234) = dorp in lengte uitgerooken.
Longueville is een charmant dorp dat lang geïsoleerd bleef midden in de velden. Dankzij dit isolement, te wijten aan een tekort aan goede verbindings wegen, heeft het dorp zijn landelijke en landbouw-karakter kunnen behouden.
Gelegen op een plateau, passeert er geen enkele waterloop. Het hoogste punt, gemeten aan de drempel van de kerk, is 140m. Longueville dankt zijn naam waarschijnlijk aan de rijen huizen langs twee parallelle straten die het dorp van het noorden naar het zuiden doorkruisen.

Geschiedenis

Locale tradities refereren naar de oude oorsprong van dit dorp. Er bevond zich altijd al een belangerijk network van verbindingswegen. Van hieruit vertrekken ook vandaag nog wegen naar Waver (via Grez-Doiceau), naar Leuven (via Piétrebais), naar Jodoigne (via Roux-Miroir), naar Sart-Risbart en naar Chaumont.

Het is waarschijnlijk in de 13de eeuw dat Longueville, na afhankelijk geweest te zijn van Incourt, een onafhankelijke parochie werd. Longueville vormde een rechtsgebied met Incourt, en behoorde aan de Hertog van Brabant.